Enduro ja motocross harrastus vakuutusmaksujen kiroissa

Viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröimättömien moottoripyörien liikennevakuutukset ovat nousseet aivan päättömiksi. Kaikille ajoneuvoille pitää siis olla LIIKENNEVAKUUTUS, vaikkei niillä ajeta liikenteessä. Useat jättävät enduro ja motocross harrastuksen aloittamatta vakuutusmaksujen järjettömän korkeiden hintojen johdosta. Otetaan esimerkkinä lasten crossipyörä Honda XR70, näin hurjalle laitteelle jolla ajetaan pellolla tai junnujen crossiradalla, kerrottiin vuotuiseksi liikennevakuutukseksi 2470€!

Kysyin asiasta Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä, kansanedustaja Timo Heinoselta sekä neljästä vakuutusyhtiöstä.

Liikenne ja viestintäministerille lähetin alla olevan kirjeen.

”Hei.

Mitä mieltä te olette nykyisistä enduro, motocross ja vastaavien moottoripyörien vakuutuskäytännöistä?

Esimerkiksi, 13-vuotias ajaa 80cc crossipyörällä omalla pellolla, joka on ojien saartama ja
sinne ei pääse käytännössä ketään ylimääräisiä. Tästä lystistä pitäisi maksaa n. 2500€ / vuodessa vakuutusmaksuja.

Mikäli sama henkilö ajaisi siellä rekisteröidyllä mopolla, jolla voi mennä ajamaan myös vilkkaan liikenteen joukkoon, niin vakuutus ei ole kuin satasen luokkaa. Eihän tässä ole järjen häivääkään.

Kuin ei myöskään siinä että on valkokilpinen ”Merkki AB400” vakuutus on 317€/vuosi, kun rekisteröimättömän ”Merkki AB400” vakuutus on 3800€/vuosi. Eli tämä jolla ajetaan pelkästään suljetulla alueella on yli kymmenenkertaa vaarallisempi toisille, vaikka kyseessä on täsmälleen sama laite??

Nykyinen vakuutuskäytäntöhän on lähinnä surkea vitsi, jonka takia monet jättävät koko harrastuksen aloittamatta ja monet joutuvat lopettamaan poskettomien maksujen takia.

Kilpailuissa vaaditaan kilpailulisenssi, jossa on vakuutus sekä lisäksi pitää olla tapaturmavakuutus.

Liikennevakuutuksen on tarkoitus korvata vastapuolelle liikenteessä aiheutuneet vahingot. Nämä asiat ovat erittäin epäloogisia ja ristiriidassa keskenään. Henkilövahingoistahan tässä on pohjimmiltaan kyse? Eikö ne pitäisi mennä tapaturma vakuutuksien ja kilpailuvakuutuksien kautta?

Missään muualla kuin Suomessa ei ole tällaista järjettömyyttä. Suomalaiset harrastajat ovat täysin eriarvoisessa asemassa tämän takia muihin EU maihin nähden.

Ollaanko tähän saamassa muutosta?”

Anne Berner vastasi tähän seuraavasti:

”Hei,

Kiitos viestistänne koskien enduro- ja motorcrosspyörien vakuutuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi viime marraskuussa mopo- ja moottoripyörästrategian (Julkaisuja 11/2018, Mopo- ja moottoripyörästrategia 2025<http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161131/LVM_11_2018_Mopo-ja_moottoripyorastrategia_2025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>). Strategiassa sivuttiin myös vakuutusasioita sekä moottoripyöriin liittyviä onnettomuus- ja vaaratilanteita. Valmistelun aikana käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa nousi esiin näkemyksiä, joiden mukaan pakolliset liikennevakuutukset ovat niin kalliita, ettei mopoja ja moottoripyöriä välttämättä vakuuteta mahdollisista seuraamuksista huolimatta. Liikennevakuutusyhtiöiden hinnoittelukäytäntöjen toivottiinkin nousevan laajemmin julkiseen keskusteluun. Yhtenä strategian toimenpiteenä olemme ehdottaneet tiedon saatavuuden parantamista erityisesti liikenneturvallisuutta edistävien ratkaisujen ja palvelujen kehittymiseksi. Tavoitteena on edistetään kokeiluja ajoneuvotiedon hyödyntämiseksi esim. ajokoulutuksessa ja vapaaehtoiseen tiedonluovutukseen perustuvissa vakuutusmalleissa.

 

Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvia henkilövahinkoja ja ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja. Kansainvälisesti on olemassa kahta eri mallia liikennevakuutuksen järjestämiseen: joko ajoneuvoon tai henkilöön sidottu vakuutus. Suomessa liikennevakuutus on ajoneuvokohtainen, mutta henkilöön sidottua vakuutusta on pohdittu silloin tällöin.  Vakuutuslainsäädännön osalta toimivaltainen ministeriö on sosiaali- ja terveysministeriö. Hallinnollisesti siirtyminen henkilöön sidottuun vakuutukseen olisi erittäin suuri muutos nykytilaan. Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin jo nykyisen liikennevakuutuslain (460/2016) puitteissa mahdollisuus ottaa hinnoitteluun myös uusia elementtejä sekä hyödyntää paremmin kehittyvää teknologiaa, jolloin voitaisiin paremmin huomioida kuljettajan vaikutus liikenneturvallisuuteen sekä personoida maksuja yksilöllisen riskiarvion mukaan.

 

Vakuutusyhtiöt rakentavat tuotteensa liiketaloudellisin perustein huomioiden muun muassa kunkin liikennemuodon onnettomuusriskin. Tilastojen mukaan moottoripyöräonnettomuudet ovat tyypillisesti yksittäisonnettomuuksia eli onnettomuudessa ei ollut toista osapuolta. Myös pääosa moottoripyöräilyn henkilövahingoista on yksipuolisia. THL:n sairaalatietojen pohjalta arvioitiin, että vuonna 2016 mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden vakavia loukkaantumisia tapahtuu kuitenkin lähes 70 % virallisia tilastoja enemmän. Sama on todettavissa vakuutustilastoista, joiden mukaan mopoiluun ja moottoripyöräilyyn liittyviä henkilövahinkoja korvataan vuosittain nelinkertainen määrä viralliseen loukkaantuneiden määrään verrattuna. Mopojen liikennevahingoista keskimäärin 66 % ja moottoripyörien liikennevahingoista keskimäärin 80 % johtaa henkilövahinkoon.

Ystävällisesti,

Anne Berner

Liikenne- ja Viestintäministeri / Kommunikationsminister”

 

Vastauksessa on enemmän yleistä asiaa liikennevakuutuksesta, kuin näistä enduro ja motocross harrastuksen pyöristä. Tätä kirjoittaessa uutisoitiin että Berner jättää poliitiikan ja siirtyy toisiin tehtäviin. Kenties seuraava kyseisen viran haltija saa jotain selvyyttä asiaan.

Kansanedustaja Timo Heinonen, moottoriurheilun kannattaja, joka on jo aiemminkin keskustellut näistä kuvioista eri tahojen kanssa parivuotta kertoi seuraavaa;

”Ongelma on se että Liikennevakuutuskeskus ei anna selkeää linjausta siitä miten alue tulisi eristää tai rajata että sillä ei tarvittaisi liikennevakuutusta. Tätä nyt työstetään ja olen luvannut esittää lakimuutosta jos tilanne sen nyt oikeasti vaatii. Tuntuu, että virkamiehet eivät halua asiaa edes ratkaista. Väännetään ja vääntö siis jatkuu.”

Hyvä, että Timo on tiedostanut asian hankaluuden ja toivotaan, että saisi asiaa eteenpäin.

Vakuutusyhtiöiltä tiedusteltuani heidän mielipidettään kyseiseen käytäntöön, sain vastauksen vain kahdesta yhtiöstä.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Niina Viitanen vastasi hyvin;

”Nykyinen käytäntö kilpailu- ja harrastekäyttöisten rekisteröimättömien moottoriajoneuvojen suhteen on haastava, kuten tuot esiin. Muutos nykykäytäntöön edellyttäisi kilpailukäyttöä koskevia täsmennyksiä liikennevakuutuslakiin. Koko alan yhteisenä tavoitteena on saada nykyinen vakuutus- ja korvauskäytäntö yksiselitteisemmäksi. Seuraamme Pohjantähdessä tilanteen kehittymistä.”

IFin vastaus, joka on työstetty yhdessä Ainomaija Pippurin ja Peter Roseliuksen kanssa. Peter on Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava tuotepäällikkö.

”Suomen lainsäätäjän laajasta tulkinnasta liikennevakuuttamisvelvollisuuteen on käyty paljon keskustelua, ja myös vakuutusyhtiöt ovat tunnistaneet tilanteen hankalaksi.

Maastomoottoripyörillä vahingot aiheutuvat lähes poikkeuksetta kuljettajalle itselleen ja Suomen lainsäädännössä ei ole, monista muista maista poiketen, tehty poikkeusta kuljettajalle itselleen aiheutuneiden vahinkojen korvattavuudesta. Liikennevakuutukset tulee hinnoitella niistä aiheutuneiden korvausten perusteella, ja tämä selittää korkeat Suomen vakuutusmaksut näille moottoripyörille.

EU on paraikaa päivittämässä liikennevakuutusdirektiiviä ja tämän työn lopputulos ei ole vielä selvillä. EU on julkaisut vähän aikaa sitten mietintöluonnoksen direktiivimuutoksista, ja jonkinlaista poikkeusta moottoriurheilun osalta vakuuttamisvelvollisuuteen ollaan mahdollistamassa EU-tasolla. Jäsenmaiden eli Suomenkin eduskunnalle oltaisiin kuitenkin jättämässä lopullinen sananvalta asiasta.

Miten ja milloin tämä asia ratkeaa on nyt EU:n ja Suomen eduskunnan käsissä.”

Suomi, tämä sääntöjen ja pilkun viilaamisen luvattu maa. Motocrossrata, alue joka yleensä sijaitsee sivussa liikenteestä ja asutuksesta, ei ole suljettu alue. Vaikka rata eristettäisi lippusiimalle, siitä ei tule suljettua aluetta ja pitää olla liikennevakuutus.

Toivottavasti näihin saadaan järkeä mukaan, sillä siitä hyötyisivät kaikki. Harrastajilla olisi todennäiköisesti vakuutukset kunnossa, kunhan ne olisivat kustannuksiltaan kohtuulliset. Suomalaisilla on ollut aina vahva menestys niin enduron kuin motocrossinkin kilpailuissa maailmanmestaruustasolla asti. Olisi hyvä, että tämä linja jatkuisi eikä lahjakkaiden henkilöiden harrastus loppuisi kohtuuttomiin maksuihin.